lauantai 26. tammikuuta 2013

Antti Kukkonen tehnyt hyviä havaintoja oheiseen tapaan: Seppo Lehto vs. Pussy Riot

Antti Kukkonen tehnyt hyviä havaintoja oheiseen tapaan:


Seppo Lehto vs. Pussy Riot

Facebookissakin on alettu kysymään, onko Seppo Lehdon keississä (Lehtoa tuntemattomille, ks. lnkki blogin lopussa) kyse suomalaisesta versiosta Pussy Riotista? Tietyllä tavalla kyllä. Tosin meidän tulee analysoida hieman, mitä tarkoitamme väitteellä, että Lehdon ja Pussy Riotin tuomiot olivat poliittisia. Tyypilliseen virheeseen syyllistyi Suomen Kuvalehden kolumnisti Susanna Niinivaara, jonka mukaan PR:n tuomio oli poliittinen, koska sen avulla haluttiin hiljentää vallanpitäjien arvostelu. TÄMÄN KUVAUKSEN PUITTEISSA PR:n toiminta oli siis täysin legitiimiä. Kyllähän vallanpitäjiä saa arvostella ja näin ollen tuomio oli poliittinen, koska moinen halutaan hiljentää. Samalla logiikalla en syyllisty tappoon, jos leikkaan yläkerran kovaa ääntä pitävän mummon kurkun poikki, sillä onhan taloyhtiössä oikeus puuttua meteliin ja kysehän oli teossani siitä, että puutuin meteliin. Suurin piirtein tähän jumittuu ihminen, joka on vakuuttunut siitä, että Venäjällä annetaan poliittisia tuomioita ja janoaa varmistuksia luulolleen. Kuten Raamatussakin taidetaan todeta: etsivä löytää.

Pohtikaamme vielä: On tunnettua, että lain eräs tarkoituksista on antaa yleisehkäisevä pelote, eli saada muut ihmiset luopumaan samankaltaisen teon suunnittelusta/ tekemisestä. Mitä PR oli tekemässä eli mikä on samankaltainen teko? No tietysti kritisoimassa vallanpitäjiä, tätähän meille on toitotettu. Mihin siis lain yleisehkäisevyydellä pyrittiin PR:n tapauksessa? No tietysti siihen, että poliittista johtoa ei kritisoitaisi maassa. Jos siis tuomiolla pyritään siihen, ettei vallanpitäjiä arvosteltaisi, onko se silloin poliittinen. JESSSSSSSSS!!!, huutaa ainakin Suomen ns. älymystö. Kuulostaa hyvältä ennen kuin muistaa, että tapahtumat maailmassa ovat yksi asia ja kuvaukset, jotka noille tapahtumille annamme, ovat kokonaan toinen asia. Maailmalla on kiistatta taipumus olla sellainen kuin haluamme, mikäli kuvaamme sitä tavalla, että se ei voi mitään muuta olla: on helppo olla vakuuttunut siitä, että paha maailma on paha maailma, suomalainen älymystökin kykenee tähän.

Hieman sofistikoituneempi vastaus olisi tietysti väittää, että PR:n ja Lehdon tuomioissa oli läsnä ns. ”politiikkalisä”. HS:n haastattelema rikosoikeuden prof. Dan Frände oli sitä mieltä, että Suomessa PR (tai joku vastaava putiikki) olisi saanut vastaavasta teosta rangaistukseksi 10 päiväsakkoa eli ilman tuloja 60 euroa (ilmeisesti HS ja/tai Frände automaattisesti olettivat, että moisia tekoja tekevät ovat varattomia, muutenhan ne esiintyisivät Segerstamin johdolla ns. Musiikki-talossa). Nyt voimme laskea PR:n teon poliittisuuden matemaattisen kaavan avulla. PR:n rangaistuksen poliittisuus = 2 vuotta vankeutta (tai mikä ikinä se tuomio Venäjällä olikaan) miinus 10 päiväsakkoa, joka olisi ollut oikea tuomio ei-poliittisessa oikeudenkäynnissä.

Kokonaan toinen mahdollisuus olisi lukea oikeuden perustelu ja verrata PR:n rangaistusta muihin VENÄJÄLLÄ annettuihin rangaistuksiin samanlaisesta rikoksesta. Miksiköhän en ole missään (ainakaan suomalaisessa lehdistössä) nähnyt näin tehtävän? Jaa-a, vaikeaa on sanoa. Mieleeni tulee lähinnä vanha filosofinen prinsiippi: johtopäätös on aina täsmälleen samanarvoinen kuin sen hyväksi esitetyt perustelut. Koska suomalainen älymystö tietää joka tapauksessa, että tuomio oli poliittinen, mitä ihmeen hyötyä moisesta tutkimuksesta olisi? Jos perustelut olisivat huonoja, heillä olisi pelkästään hävittävää. Mihin ylipäänsä kaivataan perusteluja? Yhtä hyvin voisi tutkia Jumalan olemassaoloa laboratoriossa (olettaen ex hypothesi että validi testi löytyisi). Kuka muuttaisi mieltään RIIPPUMATTA SIITÄ, mikä testin lopputulos olisi.

Seppo Lehdon suhteen sen sijaan moisia vertailuja on kyllä tehty: on vertailtu Lehdon tuomiota muihin saman nimikkeen rikoksiin, yleisen oikeustajun nimissä muihin eri tyypin rikoksiin ja huomattu, että tuomio oli suhteeton ja törkeä. Näin ollen sanoisin, että Lehdon tuomio yllä esitetyn periaatteen valossa oli selkeän poliittinen, PR:stä en osaa sanoa yhtään mitään, ennen kuin tutustun huolellisesti Venäjän oikeuskulttuuriin tai löydän jonkin toisen kriteerin, jolla oikeuden käytön poliittisuutta mitataan.

Seppo Lehdon esittely Wikipediassa: http://en.wikipedia.org/wiki/Seppo_Lehto

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Wikipedia-linkkisi väittää, että HeSan jutun SL:n vakeustuomiosta olisi kirjoittanut Jukka Hauru (!) eikä Juka Harju. Sinäkö tuon wikijutun olet kirjoittanut vai Anssi Kukkonen :)

Käyttäjän AnttiKukkonen kuva
Antti Kukkonen

Mitäköhän mahdat höpäjätä?
Käyttäjän jooel kuva
Jooel Jaakkola
Niin. Jos uskaltaa asettua puolueettoman kansainvälisen tuomioistuimen asemaan, missä ero?
Molemmat kritisoivat. Molemmat käyttäytyivät epäkunnioittavasti kussakin maassa vallalla olevaa järjestelmää kohtaan.
Oliko muuta eroa?------------------
http://anttikukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/119310-seppo-lehto-vs-pussy-riot
-----------


Seppo Lehto vs. Pussy Riot

Facebook has begun to ask whether Seppo Lehto keississä (Lehto strangers, see. Lnkki blog at the end) in the case of the Finnish version of Pussy Riotista? In a way, yes. However, we need to analyze a little what we mean by the claim that Lehto and Pussy Riot sentences were political. A typical error was guilty of Finland Image magazine columnist Susanna Niinivaara that the PR's judgment was political, as it was to those in power to silence criticism. THIS RECORDING FOR PR's action was therefore entirely legitimate. Kyllähän not criticize those in power and, therefore, was a political judgment as to such silence. The same logic I am committed manslaughter, if I cut a loud noise upstairs to like granny across the throat, because it is a complex of the right to intervene and the noise was of course a teossani that puutuin racket. Pretty much this hangs a man who is convinced that Russia, given the political convictions and thirsty for backups luulolleen. As the Scriptures say of art: a detective to find.
Let us think again: It is well known that one of the purposes of the Act is to provide yleisehkäisevä deterrence, that is, to get other people to give up a similar award from design / conclusion. What PR was doing or what is similar to the offense? Well, of course, criticize those in power, which is what we have been proclaiming. What, therefore, the law sought to yleisehkäisevyydellä PR's case? Well, of course, to the fact that the political leadership of the country would not criticize. Thus, if the judgment to the fact that those in power to criticize, whether it is a political case. JESSSSSSSSS!, Screaming, at least the so-called Finland. intelligentsia. Sounds good to keep in mind before the events of the world are one thing, and descriptions that we give to those events, are a different matter altogether. The world is undoubtedly a tendency to be one that we want, if we describe it in a way that it can not be anything else: it is easy to be convinced that the world is a bad bad world, a Finnish intellectuals capable of doing this.
Slightly more sophisticated answer would be, of course, argue that the PR's and Lehto judgments were present in the so-called. "Policy further." HS's interview with criminal law prof. Dan Frände was of the opinion that Finland PR (or someone similar boutique) would have received a similar offense punishable by 10 days a fine of no income 60 euros (apparently HS and / or Frände automatically assumed that the wonderful deeds will be poor, or else they present themselves Segerstam the so-called . the Music Hall). Now we can calculate the PR's making the politics of the mathematical formula. PR's punishment politics = 2 years (or whatever the judgment of Russia olikaan) minus 10-day fine, which would have been the right judgment of non-political trial.
An entirely different possibility would be to read the right reasons, and to compare the PR's other penalty RUSSIA under penalty of similar offenses. I wonder why I do not have any (at least not in the Finnish press) seen such a task? Share-a, is difficult to say. I am reminded of an old philosophical mainly Principle: the conclusion is always exactly the same value as the arguments in favor of it. As the Finnish intelligentsia to know in any case that the judgment was political, the miracle of this research is to benefit from the wonderful? If the arguments are bad, they would only lose. What is needed at all arguments? Equally, it could investigate the existence of God in the laboratory (assuming ex hypothesi that valid test could be found). Who would change their mind regardless of the test result would be.
Seppo Lehto relationship rather than comparisons is wonderful indeed been made: a comparison of Lehto's judgment in other crimes of the same title, sense of justice in the name of other different types of crimes and noted that the sentence was disproportionate and outrageous. This is to say that Lehto's judgment set out above in the light of the principle of a clear political, public relations can not say anything at all, please review carefully before Russia's right to culture, or do I find another criterion for the right to use the political nature are measured.
Seppo Lehto's presentation on Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Seppo_Lehto

-------------------------

http://patriotismista.blogspot.fi/
---------------